Σύμφωνα με τον παγκόσμιο οργανισμό υγείας (WHO 1946) “Υγεία είναι μια κατάσταση πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας.”
Η Αισθητική Ιατρική αφορά την βελτιστοποίηση της ψυχοσωματικής ευεξίας του ανθρώπου, και κατά συνέπεια της γενικότερης υγείας του.
Σύμφωνα με τον παγκόσμιο οργανισμό υγείας (WHO 1946) “Υγεία είναι μια κατάσταση πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας.”
Η Αισθητική Ιατρική αφορά την βελτιστοποίηση της ψυχοσωματικής ευεξίας του ανθρώπου, και κατά συνέπεια της γενικότερης υγείας του.
Σύμφωνα με τον παγκόσμιο οργανισμό υγείας (WHO 1946) “Υγεία είναι μια κατάσταση πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας.”
Η Αισθητική Ιατρική αφορά την βελτιστοποίηση της ψυχοσωματικής ευεξίας του ανθρώπου, και κατά συνέπεια της γενικότερης υγείας του.