Η μεταμόσχευση μαλλιών FUE + ΙD (Follicular Unit Extraction and Implantation Direct) γίνεται αποκλειστικά από τον Ιατρό Παπανικολάου Λευτέρη και είναι μια ελάχιστα επεμβατική θεραπευτική πράξη, για την αποκατάσταση της τριχοφυίας, χωρίς παρενέργειες.
ποσοστά επιτυχίας φύτρωσης και φυσικότητας αγγίζουν το 100%.
Η μεταμόσχευση μαλλιών FUE + ΙD (Follicular Unit Extraction and Implantation Direct), είναι μια ελάχιστα επεμβατική θεραπευτική πράξη, για την αποκατάσταση της τριχοφυίας, χωρίς παρενέργειες.
ποσοστά επιτυχίας φύτρωσης και φυσικότητας αγγίζουν το 100%.
Η μεταμόσχευση μαλλιών FUE + ΙD (Follicular Unit Extraction and Implantation Direct), είναι μια ελάχιστα επεμβατική θεραπευτική πράξη, για την αποκατάσταση της τριχοφυίας, χωρίς παρενέργειες.
ποσοστά επιτυχίας φύτρωσης και φυσικότητας αγγίζουν το 100%.