Η κλινική δερματολογία αποτελεί κλάδο της δερματολογίας που ασχολείται με τη διάγνωση και τη θεραπεία των παθήσεων του δέρματος. Η έγκαιρη διάγνωση των παθήσεων του δέρματος είναι απαραίτητη καθώς πολλές φορές μπορεί να προκαλούν ή να υποδηλώνουν σοβαρότερα προβλήματα υγείας.
Η κλινική δερματολογία αποτελεί κλάδο της δερματολογίας που ασχολείται με τη διάγνωση και τη θεραπεία των παθήσεων του δέρματος. Η έγκαιρη διάγνωση των παθήσεων του δέρματος είναι απαραίτητη καθώς πολλές φορές μπορεί να προκαλούν ή να υποδηλώνουν σοβαρότερα προβλήματα υγείας.
Η κλινική δερματολογία αποτελεί κλάδο της δερματολογίας που ασχολείται με τη διάγνωση και τη θεραπεία των παθήσεων του δέρματος. Η έγκαιρη διάγνωση των παθήσεων του δέρματος είναι απαραίτητη καθώς πολλές φορές μπορεί να προκαλούν
ή να υποδηλώνουν σοβαρότερα προβλήματα υγείας.