Γονιδιακό Tεστ Aλωπεκίας

To TrichoTest™ της εταιρίας Fagron Genomics, είναι ένα καινοτόμο γενετικό τεστ που ανιχνεύει τους γενετικούς τύπους που έχουν σχέση με τη μορφολογία και τις παθήσεις της τρίχας (αλωπεκία).
Η αλωπεκία (τριχόπτωση) είναι μια βαθμιαία και πολυπαραγοντική κατάσταση, που προσδιορίζεται από ένα συνδυασμό τόσο εγγενών όσο και εξωγενών παραγόντων. Οι εγγενείς παράγοντες είναι γενετικοί και σχετίζονται με τα γονίδια και την έκφρασή τους. Η ανάλυση τόσο των γενετικών παραγόντων όσο και των παραγόντων που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής του ασθενούς, έχουν σαν αποτέλεσμα να προτείνεται μία ολοκληρωμένη εξατομικευμένη θεραπεία.
Ο έγκαιρος εντοπισμός των αιτιών της τριχόπτωσης είναι καθοριστικός για να επιλεγεί η κατάλληλη φαρμακευτική θεραπεία όχι μόνο για την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος αλλά για τη διατήρηση – προστασία των υπαρχόντων τριχοθυλακίων από μια πιθανή μη αναστρέψιμη βλάβη.
Υπάρχουν 13 γονίδια και 48 γενετικές παραλλαγές αυτών, που έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι σχετίζονται με την τριχόπτωση.

Ενδείξεις

Αφορά ασθενείς με οικογενειακό ιστορικό εμφάνισης αλωπεκίας. Επίσης προτίνεται σε όλους όσοι θέλουν να καταλάβουν πώς το γενετικό τους προφίλ επηρεάζει τη θεραπευτική αντιμετώπιση της αλωπεκίας, αλλά και έχουν δοκιμάσει διάφορες θεραπείες με μικρή ή καμία επιτυχία.
Η εξέταση είναι μη επεμβατική, αξιόπιστη και γίνεται εφάπαξ. Χαρακτηρίζεται δε από αποτελεσματικότητα της τάξεως του 99,9% κατά τον γενετικό προσδιορισμό.

Θεραπεία

Με βάση τα αποτελέσματα του τεστ, ο ιατρός της LP CLINIC θα σας προτείνει μια θεραπεία αποκλειστικά για εσάς, για το δικό σας DNA. Bάση της ανάλυσης του αποτελέσματος μπορούν να προσδιοριστούν ακριβώς τόσο οι δραστικές ουσίες αλλά και η δοσολογία αυτών που αφορούν στην αλωπεκία του ασθενούς, εξοικονομώντας χρόνο και κόστος.

A. Λαμβάνεται με ένα βαμβακοφόρο στυλεό, βλεννογόνο του στόματος. Η ανάλυση του DNA και συγκεκριμένα των γονιδίων που έχουν σχέση με την αλωπεκία πραγματοποιείται με βάση αυστηρά ποιοτικά – ελεγχόμενα πρωτόκολλα στα πιστοποιημένα και σύγχρονα εργαστήρια της Fagron Genomics.
Eπίσης θα σας ζητηθεί και ένα σύντομο ιστορικό.

A.To TrichoTest™ είναι η ανάλυση του δικού σας DNA, του καταγεγραμμένου γενετικού κωδικού σας. Με αυτή την πληροφορία μπορούμε να προσδιορίσουμε ακριβώς ποια θεραπεία και ποιες φαρμακευτικές και θρεπτικές ουσίες είναι οι κατάλληλες για τη δική σας περίπτωση αλωπεκίας. Δηλαδή μια θεραπεία εξατομικευμένη και ολοκληρωμένη.