2854 ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ
8113 ΤΡΙΧΕΣ

Περιστατικό 53

Πρίν

Μετά

2ΗΜΕΡΟ 50% Μετωπιαία 50% Κορυφή

2.854 Μοσχεύματα 8.113 Τριχοθυλάκια


ΠΙΕΣΤΕ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΑ ΒΕΛΑΚΙΑ & ΣΥΡΕΤΕ ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

2854 ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ 8113 ΤΡΙΧΕΣ

2ΗΜΕΡΟ 50% Μετωπιαία 50% Κορυφή - Πρίν

Η αξιολόγηση των περιστατικών έχει γίνει σε διάστημα 7-12 μηνών

© LEFTERIS PAPANIKOLAOU – LP CLINIC