1806 ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ
4230 ΤΡΙΧΕΣ

Περιστατικό 8
ΠΙΕΣΤΕ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΑ ΒΕΛΑΚΙΑ & ΣΥΡΕΤΕ ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

1806 ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ - 4230 ΤΡΙΧΕΣ

Μετωπιαία, μέγιστη πύκνωση και κατέβασμα hairline 2,5cm

Η αξιολόγηση των περιστατικών έχει γίνει σε διάστημα 7-12 μηνών

© LEFTERIS PAPANIKOLAOU – LP CLINIC