Η γνώμη σας είναι κίνητρο να γινόμαστε καλύτεροι

[modalsurvey id=”2009636179″ style=”flat”]

Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο επιλέγοντας από το 1 – 4

1 Κακή αξιολόγηση

2 Μέτρια αξιολόγηση

3 Καλή αξιολόγηση

4 Άριστη αξιολόγηση