Μελέτες δείχνουν ότι η Μεταμόσχευση Μαλλιών μπορεί να είναι αποτελεσματικότερη στην Ανδρογενετική αλωπεκία.

Μελέτες δείχνουν ότι η Μεταμόσχευση Μαλλιών μπορεί να είναι αποτελεσματικότερη στην Ανδρογενετική αλωπεκία.

Η LP CLINIC με τον Δρ. Παπανικολάου Λευτέρη ξεκίνησε μεγάλη ανεξάρτητη αξιολόγηση σε 200 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε Μεταμόσχευση Μαλλιών.

Οι μελέτες είναι βασισμένες σε αποδεικτικά στοιχεία της παγκόσμιας κατευθυντήριας οδηγίας για τη θεραπεία της Ανδρογενετικού τύπου αλωπεκίας σε γυναίκες και άνδρες.

Η Ανδρογενετικού τύπου αλωπεκία είναι η πιο συχνή μορφή αλωπεκίας σε άνδρες και γυναίκες. Χαρακτηρίζεται από προοδευτική απώλεια μαλλιών από την εφηβεία. Η συχνότητα αυξάνεται με την ηλικία επηρεάζοντας το 80 % των καυκάσιων ανδρών και το 42 % των γυναικών. Τα μαλλιά είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της εικόνας ,συνδέονται με τη νεότητα, ομορφιά, την υγιεινή και την επιτυχία. Συνεπώς, οι ασθενείς που παρουσιάζουν ΑΓΑ έχουν συχνά και ψυχολογική δυσφορία.

Οι έρευνες περιελάμβαναν την περίοδο 2008 έως τον Οκτώβριο του 2015 των κατευθυντήριων γραμμών S3 βασισμένη σε αποδεικτικά στοιχεία.

Βρέθηκαν 797 άρθρα

 • 184 άρθρα ήταν με πλήρες κείμενο και με βάση την τεκμηρίωση/ποιότητα καθορίστηκε στο LEF(Level of evidence)
 • 47 ανταποκρίθηκαν στα κριτήρια ένταξης της κατευθυντήριας γραμμής και δημιούργησαν τη βάση της κατευθυντήριας γραμμής.

Αξιολόγηση αποδείξεων/στοιχείων

Α1. Μετανάλυση που περιλαμβάνει τουλάχιστον μία τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή βαθμίδας Α2 των αποτελεσμάτων.

Α2. Τυχαιοποιημένες διπλές τυφλές συγκριτικές κλινικές μελέτες υψηλής ποιότητας πχ ο υπολογισμός στο μέγεθος του δείγματος, επαρκές μέγεθος, ανάλυση.

Β. Τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες χαμηλότερης ποιότητας ή άλλες συγκρίσιμες μελέτες.

Γ. Μη συγκρίσιμες μελέτες.

Δ. Η γνώμη του ειδικού.

Επίπεδο αποδεικτικών στοιχείων

Οι βαθμοί τεκμηρίωσης όλων των μελετών που ανήκουν σε ένα συγκεκριμένο θεραπευτικό σχήμα συνοψίστηκαν σε ένα επίπεδο αποδεικτικών στοιχείων λαμβάνοντας υπόψη την μεθοδολογία ,την ποιότητα των δοκιμών και την συνέπεια των αποτελεσμάτων.

 1. Α1 αποδεικτικά στοιχεία ή μελέτες με κατά κύριο λόγο αποτελέσματα βαθμού Α2.
 2. Α2 αποδεικτικά στοιχεία ή μελέτες με αποτελέσματα βαθμού Β.
 3. Μελέτες κατηγορίας Β με αποτελέσματα βαθμού Γ.
 4. Λίγο ή καθόλου συνεπή αποτελέσματα

Η δύναμη της σύστασης

Οι συναινετικές θεραπευτικές συστάσεις αξιολογήθηκαν από τη δύναμη της σύστασης ακολουθώντας την κλίμακα 6 βάθμια κλίμακα

⬆⬆ Συνιστούμε

⬆ Προτείνουμε

➡ Μπορεί να θεωρηθεί(Μπορεί να εξεταστεί εάν δεν υπάρχει υψηλότερη

σύσταση)

⬇Δεν συνιστούμε

⬇⬇ Δεν το προτείνουμε

⏺Δεν μπορούμε να συστήσουμε υπέρ ή κατά κάποιες αγωγής στην παρούσα

φάση

Τεχνικές αξιολόγησης της ανάπτυξης των τριχών

 

Για να τεκμηριωθεί η έκταση της ΑΓΑ στη κλινική πρακτική υπάρχουν διαφορετικές ταξινομήσεις κατά HamiltonNorwood 1-7 , Ludwig 1-3 . Καθώς η ΑΓΑ είναι μια φυσικά προοδευτική ασθένεια , η θεραπεία μπορεί να έχει δύο επιθυμητά αποτελέσματα:

Α)Τη διακοπή της τριχόπτωσης

Β)Την επανεμφάνιση των τριχών

Η φωτογραφική αξιολόγηση ψηφίστηκε ως η πιο αποτελεσματική στην

αξιολόγηση της τριχοφυΐας.

 • Τα αυτόματα ψηφιοποιημένα φωτογραφικά συστήματα είναι σε θέση να ποσοτικοποιούν τη πυκνότητα των μαλλιών ,το πάχος της τρίχας ,την αναλογία αναγενών \ χνοωδών τριχών μέσα σε μια περιοχή .
 • Η τεχνική περιορίζεται από το μέγεθος της μετρούμενης περιοχής .

Βασισμένη στα αποδεικτικά στοιχεία S3 κατευθυντήρια γραμμή για τη θεραπεία της Ανδρογενετικής Αλωπεκίας σε γυναίκες και άνδρες .

 

Summary table therapy Level of evidence Efficacy to prevent progression Efficacy to improve Safety Practicality    ( patient ) Practicality (physician )
Male patients            
Finasteride 1 gm QD

Dutasteride 0.5 mg QD

1 +++ ++ +++ +++ ++
Minoxidil 5 % BID (solution, foam) 1 +++ ++ ++++ + \ ++ +++
Hair transplant with \ without combination treatment 2 +++ ++ + intervention

+++ long – term

+
LLLT 2 + \ – + \ – ++ +++ +++
PRP 3 + \ – + \ – + + \ – +
Female patients            
Minoxidil 2% BID solution 1 +++ ++ ++++ + +++
Minoxidil 5% QD foam
Hormones oral in hyperandrogenism 3 + + + +++ ++
Hormones oral in normal hormones 3 + \ – + \ – + +++ ++
Hair transplantation 4 ++ ++ + intervention

+++ long – term

+
LLLT 2 + \ – + \ – ++ +++ +++
PRP 3 + \ – + \ – + + \ – +
Global consideration Poor

ß——————————————à        Good

+ \ –                   +                    ++               +++                  ++++

LLLT : low – level Laser therapy .

PRP: Platelet – rich plasma

           

 

Αποτελεσματικότητα στους άντρες με μινοξιδίλη

 

 • 48 μελέτες που αξιολογούν την αποτελεσματικότητα της μινοξιδίλης σε

άντρες με ΑΓΑ πληρούσαν τα κριτήρια της κατευθυντήριας οδηγίας.

 • Το διάλυμα 2% μινοξιδίλης δύο φορές ημερησίως είναι αποτελεσματικό στη μετωποκροταφική περιοχή και στη κορυφή .
 • Το διάλυμα 5% μινοξιδίλης ή ο αφρός δύο φορές την ημέρα δρα πιο αποτελεσματικά από το διάλυμα 2%.
 • Σε μια μελέτη με 5 mg την ημέρα από του στόματος μινοξιδίλη οδήγησε σε αύξηση του αριθμού των μαλλιών , ωστόσο ήταν ελαφρά υψηλότερο σε σύγκριση με τις μελέτες με τοπική χρήση μινοξιδίλης.
 • μελέτες διερευνούν την επίδραση του τοπικού διαλύματος μινοξιδίλης σαν μονοθεραπεία έναντι των συνδυαστικών θεραπειών

 

 • 3 μελέτες έλαβαν την απόδειξη με βαθμό Α 2.
 • 6 μελέτες με βαθμό Β.
 • Ωστόσο μόνο μία ή δύο μελέτες ήταν διαθέσιμες για κάθε μεμονωμένη συνδυαστική θεραπεία μόνο ένα επίπεδο αποδεικτικών στοιχείων 3 θα μπορούσε να αποδοθεί.
 • 3 μελέτες έλαβαν αποδεικτικά στοιχεία βαθμό Β.
 • 3 μελέτες με στοιχεία βαθμού Γ που κατέληξαν σε αποδεικτικό επίπεδο
 • Το τοπικό διάλυμα Minoxidil 2-5 % συνιστάται να βελτιωθεί ή να αποτραπεί η πρόοδος της ΑΓΑ σε άνδρες ηλικίας άνω των 18 ετών με ήπια έως μέτρια ΑΓΑ (Hamilton – Norwood ||v – v )  1 ή ένα καπάκι αφρού 5% δύο φορές ημερησίως .
 • Προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε 5% διάλυμα ή μισό καπάκι αφρού 5% για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα .
 • Δε μπορούμε να κάνουμε μια σύσταση για τον αφρό 5% μινοξιδίλης αντί για το διάλυμα 5% επί του παρόντος .
 • Η ανταπόκριση στη θεραπεία θα πρέπει να αξιολογείται σε 6 μήνες . Εάν είναι επιτυχής , η θεραπεία πρέπει να συνεχιστεί για να διατηρηθεί η αποτελεσματικότητα .
 • Για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα μπορεί να εξεταστεί ο συνδυασμός της από του στόματος χορηγούμενης φιναστερίδης 1 mg , 1 x \ d και τοπικού διαλύματος Minoxidil 2 -5 % , 2 x \ d .
 • Δε μπορούμε να κάνουμε μια σύσταση για συνδυαστική θεραπεία τοπικής μινοξιδίλης με τοπική 5α – ρεδουκτάση ή αζελαικό οξύ και βαλερική βηταμεθαζόνη προς το παρόν.

Άντρες ασθενείς με θεραπευτική σύσταση για μινοξιδίλη

Απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για να επιβεβαιωθεί η ανωτερότητα των συνδυαστικών θεραπειών που αποτελείται από

α) τοπική μινοξιδίλη, diclofenac και λάδι από δέντρα

τσαγιού,

β)τοπική μινοξιδίλη, αζαλαικού οξύ κ βηταμεθαζόνη ,

γ)Τοπική μινοξιδίλης και microneedling.

Fenasteride και αποτελεσματικότητας τους άντρες

 • 25 μελέτες που διερευνούσαν την αποτελεσματικότητα της φιναστερίδης σε άντρες ασθενείς με ΑΓΑ πληρούσαν τα κριτήρια της κατευθυντήριας γραμμής
 • 13 μελέτες έλαβαν βαθμό Α2
 • 9 βαθμό Β
 • 3 βαθμό Γ 14 μελέτες ελέγχονταν με φάρμακο placebo
 • Σε όλες τις δοκιμές η λήψη φιναστερίδης 1 mg ημερησίως οδήγησε σε σημαντική αύξηση του συνολικού αριθμού των μαλλιών σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο.

https://www.elamat.gr/farmakeftikes-agoges/gia-andres-finasteride

Φιναστερίδη Vs Μινοξιδίλης

 • 2 από τις μελέτες που περιελάμβαναν την λήψη Φιναστερίδης 1 mg/ημέρα , έναντι τοπικής εφαρμογής 2 φορές ημερησίως του διαλύματος  2% μινοξιδίλης έδειξαν υπεροχή για την φιναστερίδη σε 12 μηνών .
 • Σε 2 μελέτες του συνέκριναν την φιναστερίδη με το διάλυμα μινοξιδίλης 5%, αναφέρθηκαν αντιφατικά αποτελέσματα.
 • Σε άνδρες με ΑΓΑ η τοπική εφαρμογή gel φιναστερίδη 1 mg 2 φορές/ ημέρα και λήψη εικονικών δισκίων 1 φορά την ημέρα καθώς και η λήψη από το στόμα 1 mg Φιναστερίδης με εφαρμογή εικονικού gel φιναστερίδης 2 φορές/ημέρα, για 6 μήνες , έδειξε παρόμοια μικρή αλλά σημαντική αύξηση του συνολικού αριθμού των μαλλιών από την αρχική εικόνα.

https://www.elamat.gr/farmakeftikes-agoges/gia-andres-minoxidil

Συνδυαστικές Θεραπείες στους άντρες

 

 • Η συνδυαστική θεραπεία με φιναστερίδη 1 mg και τοπικό διάλυμα 5% μινοξιδίλης οδήγησε σε καλύτερη βελτίωση από την μονοθεραπεία.
 • Οι θεραπευτικοί μηχανισμοί δράσης της μινοξιδίλης και της  φιναστερίδης ήταν διαφορετικοί έτσι ο συνδυασμός τοπικής μινοξιδίλης και από του στόματος Φιναστερίδης είναι πιθανώς και μπορεί να θεωρηθεί πιο αποτελεσματικός .

Δουταστερίδη

 • 5 μελέτες που διερεύνησαν την λήψη Δουταστερίδης στην ΑΓΑ συμπεριελήφθησαν στην αξιολόγηση με βάση την τεκμηρίωση.
 • 4 από τις οποίες κατέληξαν σε αποδεικτικά στοιχεία βαθμού Α2 .
 • 1 από τις οποίες κατέληξε στοιχεία βαθμού Γ.
 • 4 στις 5 μελέτες ελέγχονταν με εικονικό φάρμακο σε όλες τις μελέτες υπήρξε σημαντική έως μέτρια αύξηση από τον αρχικό αριθμό των μαλλιών με 0,5 mg ημερησίως.

Ορμόνες αποτελεσματικότητα στους άντρες

 • Δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποστηρίζουν την χρήση από του στόματος / ή τοπικά οιστρογόνα ή αντι-ανδρογόνα για την βελτίωση ή πρόληψη της εξέλιξης της ΑΓΑ σε άντρες ασθενείς.

Μικρό χειρουργική επέμβαση μεταμόσχευση μαλλιών

 • Στην ΑΓΑ οι περιοχές χωρίς ή με χαμηλή τριχοφυΐα μπορούν να καλύπτονται μόνιμα με θυλακικές μονάδες οι οποίες λαμβάνονται από περιοχές όπως τις ονομάζουμε σταθερής τριχοφυΐας(ινιακά).

https://www.lp-clinic.gr/metamosxefsi-emfitefsi-mallion/

Αποτελεσματικότητα της μεταμόσχευσης θυλάκων τους άντρες

 • Παρόλο που υπάρχουν πολλές δημοσιεύσεις που ασχολούνται με την χειρουργική επέμβαση στο τριχωτό της κεφαλής δεν υπήρξαν τυχαιοποιημένες μελέτες να συγκρίνουν την μεταμόσχευση τριχοθυλακίων. Αυτό πιθανά οφείλεται στις διάφορες τεχνικές, στα πολλά στάδια της επεξεργασίας, σε προβλήματα μέτρησης της ανάπτυξης των μαλλιών στην έλλειψη οικονομικής στήριξης, στη δυσκολία εύρεσης ασθενών για ένα RCT στην μεταμόσχευση τριχοθυλακίων.
 • Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν μελέτες για τη θεραπεία της τριχόπτωσης χωρίς την μεταμόσχευση τριχοθυλακίων και με την μεταμόσχευση τριχοθυλακίων.
 • Μόνο ένα επίπεδο αποδεικτικών στοιχείων 2 μπορεί να αποδοθεί στις συμπεριλαμβανόμενες μελέτες που συγκρίνουν την μεταμόσχευση μαλλιών έναντι της μεταμόσχευση και με υποστηρικτικές θεραπείες.

Πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια PRP στους άντρες και γυναίκες

Δύο μελέτες που αξιολογούν την αποτελεσματικότητα της PRP σε άνδρες και γυναίκες πληρούσαν τα κριτήρια της κατευθυντήριας οδηγίας  αμφότερα με βαθμό Γ με βάση την αποτελεσματικότητα. Στις μελέτες που περιελήφθησαν αναφέρθηκε αύξηση της πυκνότητας των μαλλιών ωστόσο το PRP εκτελέστηκε σε μικρά μεγέθη δείγματος χρησιμοποιώντας διαφορετικά πρωτόκολλα και χωρίς ομάδα ελέγχου. Επιπλέον σε 2 από τις 3 μελέτες συγκεντρώθηκαν αποτελέσματα για άνδρες και γυναίκες. Η βαθμολογία που έλαβαν ήταν Β και Γ με βάση το επίπεδο της αποτελεσματικότητας.  Με την εξαίρεση μίας μελέτης δεν διεξήχθη μακροπρόθεσμη παρακολούθηση. Με βάση τις μελέτες αυτές υπάρχουν λίγα στοιχεία που να υποστηρίζουν την χρήση του PRP.

https://mdedge-files-live.s3.us-east-2.amazonaws.com/files/s3fs-public/issues/articles/content_f0bb7e4b178c46209f_ajo045070290.PDF

Εν κατακλείδι ,οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι χρειάζεται μια νέα έρευνα πελατών που έκαναν μεταμόσχευση μαλλιών για να αξιολογήσουν τη διαδικασία ως προς την αποτελεσματικότητα και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους. (DLQI) DERMATOLOGY LIFE QUALITY INDEX. Η LP CLINIC ME TON K. Παπανικολάου Λευτέρη έχει ξεκινήσει ένα τέτοιο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης στο οποίο θα συμμετέχουν 200 ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε Μεταμόσχευση \ εμφύτευση μαλλιών .Ήδη το σκορ είναι εντυπωσιακά υψηλό ως προς την ικανοποίηση και τη βελτίωση της αυτοπεποίθησής τους .