Παναγιώτης

Παναγιώτης

Ευχάριστο περιβάλλον, πεντακάθαρος και άριστα οργανωμένος χώρος. Ανώδυνη και συμφώνα με το χρονικό πλάνο η  επέμβαση. Ευχαριστώ!